Jaktåret 2021/2022

Personvernerklæring for Hjorteviltregisteret

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger Hjorteviltregisteret samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av opplysningene.

Hjorteviltregisteret omfatter Hjorteviltregisteret.no, appen "Sett og skutt" og appen "Fallvilt".

Hjorteviltregisteret eies av Miljødirektoratet. Se personvernerklæring for Miljødirektoratet her.

Derfor ivaretar Hjorteviltregisteret personopplysninger

Innhenting av personopplysninger skal ivareta oppgaver innenfor offentlig hjorteviltforvaltning. Det skal også bidra til å gi brukere av Hjorteviltregisteret best mulig brukerveiledning. Relevant informasjon om oppgaver bruker har i Hjorteviltregisteret kan sendes på e-post.

Innhenting av personopplysninger

Brukere med utvidet tilgang til Hjorteviltregisteret

For personer som skal opprette en brukerkonto som gir utvidede rettigheter i Hjorteviltregisteret, ber vi om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og tilhørighet til arbeidsgiver eller annen organisasjon relevant for bruken av Hjorteviltregisteret.

Vald- og jaktfeltansvarlige

Hjorteviltregisteret ivaretar personopplysninger om jaktfelt- og valdansvarlige som kommune eller villreinnemnd registrerer. Dette er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og institusjonstilhørighet dersom relevant.

Jegere

Ved innlogging i Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt-appen legger jegere inn jegernummer og fødselsdato. Opplysningene sendes til Brønnøysundregisteret som gir beskjed om det er en match mellom jegernummer og fødselsdato. Hjorteviltregisteret lagrer ikke fødselsdato. Hjorteviltregisteret lagrer jegernummer slik at brukeropplevelsen kan tilpasses jegeren. Vi ber også om navn, telefonnummer og e-post, det siste er frivillig å registrere.

Brukere som ikke legger inn data

For allmennheten, altså brukere som ikke logger inn ved hjelp av brukernavn eller jegernummer, behandler vi personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler (cookies), se lenger ned.

Overføring og lagring av data

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over en sikker linje (HTTPS). Opplysningene blir bevart på servere som driftes av Miljødirektoratet.

Lagringstid

Opplysninger om personer som ikke har registret data i Hjorteviltregisteret kan slettes.

Brukere som har registrert data vil ikke bli slettet fordi databasen bruker koplingen mellom registrator og sak av hensyn til historikk og datakvalitet. Slike brukere blir eventuelt deaktivert i systemet og vil ikke kunne logge inn.

Hvem kan se dine personopplysninger i Hjorteviltregisteret?

I den åpne innsynsløsningen vises ingen personopplysninger

Opplysninger vald- og jaktfeltansvarlige er tilgjengelig for andre registrerte brukere med utvidede rettigheter innenfor det same geografiske området (for eksempel kommunebruker eller villreinnemndsekretær).

Navn og telefonnummer til vald- og jaktfeltansvarlige er tilgjengelig for jegere som logger inn i Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt-appen og går inn på samme vald og jaktfelt.

Tilgang til egne personopplysninger

Innloggede brukere finner sine personopplysninger under "Min profil". Jegere, jaktfelt- og valdansvarlige og andre kan kontakte Naturdata AS for å få innsyn i egne personopplysninger i Hjorteviltregisteret.

Utlevering av personopplysninger

Utlevering til andre parter vil kun skje dersom dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger fra Hjorteviltregisteret til andre land.

Følgende informasjonskapsler brukes i Hjorteviltregisteret

Navn Kilde Hensikt Levetid
.AspNetCore.Cookies Hjorteviltregisteret Når du logger inn på Hjorteviltregisteret, opprettes disse knyttet til din innloggede bruker. Forsvinner nå du logger ut av løsningen. Levetid er 24 timer hvis du velger å bli husket eller til nettleseren lukkes.
.AspNetCore.Identity.Application Hjorteviltregisteret Når du logger inn på Hjorteviltregisteret, opprettes disse knyttet til din innloggede bruker. Levetid er 24 timer hvis du velger å bli husket eller til nettleseren lukkes.
.AspNetCore.Antiforgery.* Hjorteviltregisteret Anti-forgery token - Når du fyller inn et skjema, brukes dette for å unngå et CSRF-angrep. Maksimal levetid er til nettleseren lukkes.
ai_session Hjorteviltregisteret Brukes for Application Insights, et verktøy for å samle statistikk om feil og ytelse for applikasjoner. Dette er en anonym sesjonsidentifikator. 24 timer
ai_user Hjorteviltregisteret Brukes for Application Insights, et verktøy for å samle statistikk om feil og ytelse for applikasjoner. Dette er en anonym brukeridentifikator. 30 minutter
_ga Google Analytics Benyttes for å skille mellom ulike besøkende. 2 år
_gid Google Analytics Benyttes for å skille mellom ulike besøkende. 24 timer

Slik administrer du informasjonskapsler (Nettvett)

Tjenesteleverandører til Hjorteviltregisteret

Bouvet ASA er leverandør for teknisk utvikling og vedlikehold. Naturdata AS er leverandør for support og utvikling. Norsk institutt for naturforskning er leverandør av data fra nasjonale overvåkingsområder.

En egen databehandleravtale mellom Miljødirektoratet og de tre leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.