Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Søk etter spesifikt dyr

Eksempler
Merkelappnummer: 100000XXXXXX (12 siffer)
Kjevelappnummer: XXXXXX (5-6 siffer)
Kontrollkortnummer: XXXXXX (6 siffer) eller SXXXXXX (for Svalbard)
Fallvilt-ID: 1XXXXXX (opp til 7 siffer)
Merkelappnummer villsvin: XXXX (1-4 siffer)

Finner du ikke svar på din prøve?

For å få svar på prøver tatt fra dyr felt under jakt, må det felte dyret være registrert i Hjorteviltregisteret med merkelappnummer. For prøvesvar for fallvilt, må fallviltet være registrert i Hjorteviltregisteret, fortrinnsvis med merkelappnummer.