Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024
Planlagt vedlikehold
Torsdag 28. september ca. kl. 12.00 vil vi legge ut oppdatert versjon av Hjorteviltregisteret. Dette kan medføre en kort nedetid, men vi regner med at løsningen skal være oppe igjen senest kl. 12.30. Pass på å lagre alt arbeid før dette tidspunktet.

Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Her kan du se statistikk over blant annet tildelte og felte dyr, bestandsstørrelse og rekruttering, slaktevekter, aldersfordeling og fallvilt. Statistikken finnes i ulike geografiske oppløsninger, fra jaktfelt til nasjonalt nivå. Den er tilgjengelig for alle. Jeger, valdansvarlig, kommune og villreinnemnd kan logge inn i Hjorteviltregisteret for å registrere data. Jeger kan registrere sette og skutte dyr fra jakt, valdansvarlig representant kan se og godkjenne data for sitt vald, og levere elektronisk fellingsrapport. Kommune og villreinnemnd har ansvaret for at data registreres i Hjorteviltregisteret, og videre rapportering til Statistisk sentralbyrå. Appene Sett og skutt og Fallvilt leverer også data til registeret. Disse kan brukes av henholdsvis jegere og fallviltpersonell med brukertilgang.

Tre elg som er ute og går. Foto.
Fotograf: Bård Øyvind Bredesen, Naturarkivet.no.