Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Fallviltapp for Android og IOS

Logo til Fallviltapp

Fallviltapp for Android og IOS er lansert! Med Fallviltapp kan kommunens ettersøkspersonell registrere fallvilt av elg, hjort, rådyr og villrein i felt. Registreringene går direkte til Hjorteviltregisterets fallviltsider. Alle med tilgang til å registrere fallvilt i Hjorteviltregisteret kan også registrere fallvilthendelser for hjortvilt via appen. Opplysningene som skal registreres er de samme som på fallviltskjema. I tillegg kan GPS-posisjon hentes automatisk, det er integret skannefunksjon for registrering av merkelappnummer og det kan lastes opp bilder.

Trøndelag er blitt ett fylke

Ved årsskiftet ble Sør Trøndelag og Nord Trøndelag slått sammen til nye Trøndelag. Det nye fylket har fått nytt fylkesnummer 50, og kommunene har fått nye kommunenummer. Data for Trøndelag og kommunene finnes i innsynslønsingen under 50 Trøndelag.

Husk å ta CWD-prøve av fallvilt

Det er stort fokus på skrantesjuken (CWD), og bekjempelse mot spredning av sykdommen. Skrantesjuke er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sykdommen ble i 2016 også påvist hos tre villrein og to elger i Norge. Vi minner derfor om viktigheten av at alle fallvilt (dyr som dør utenom ordinær jakt) av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for sykdommen, som et ledd i den nasjonale kartleggingen.

Les mer om skrantesjuke

I Hjorteviltregisteret kan du se resultatet av innsendte CWD-prøver

Bestill merkelapper

Bilde av merkelapp

De nye merkelappene har en strekkode som kobler sammen jeger og dyr. Det er en felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr. Merkelappen kan benyttes både til jakt og fallvilt. Merkelappene brukes til merking av kjever, skrantesjuke-prøver og annet materiale som samles inn. Merkelapper kan bestilles på support@naturdata.no. Husk å noter antall og postadressen du ønsker merkelappene sendt til. For 2017 kan også merkelappene brukes for rådyr og fallvilt. 

Les mer om bestilling av merkelapper 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Settogskutt.no - digital registrering av sette og felte dyr, samt slaktevekt

Sett elg skjema bokmål og nynorsk

Sett hjort skjema bokmål og nynorsk

Slaktevektskjema elg bokmål og nynorsk

Slaktevektskjema hjort bokmål og nynorsk

Fallviltskjema

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer