Jaktåret 2020/2021

Hjorteviltregisteret
Nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter

Ny versjon av Hjorteviltregisteret er nå lansert. Det er foreløpig en begrenset del av registeret som er operativ, men det oppdateres fortløpende med nye funksjoner.

Innsyn og historiske data

Den gamle innsynsløsningen av Hjorteviltregisteret finner du på adressen gammel.hjorteviltregisteret.no. Innsynet er åpent for alle. Du får en advarsel når du går inn på siden, men den er trygg å besøke.

Registrere sette og skutte dyr

Vi har slått sammen settogskutt.no og Hjorteviltregisteret. Det vil si at jeger nå skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login med sitt jegernummer og fødselsdato. Registrerer du data på telefonen, anbefaler vi deg å bruke appen Sett og skutt (tilgjengelig for Android).

En hjort
Foto: Egill J. Danielsen