Jaktåret 2019/2020

Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.

Ny versjon av Hjorteviltregisteret er nå lansert. Det er foreløpig en begrenset del av registeret som er operativ, men det oppdateres fortløpende med nye funksjoner.

Innlogging for viltforvaltning

For å logge inn på det nye Hjorteviltregisteret og Fallviltapp må du først oppdatere passordet ditt. Det kan du gjøre her: https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/GlemtPassord

Innsyn og historiske data

Den gamle innsynsløsningen av Hjorteviltregisteret finner du på adressen gammel.hjorteviltregisteret.no. Innsynet er åpent for alle. Du får en advarsel når du går inn på siden, men den er trygg å besøke.

Registrere sette og skutte dyr

Vi har slått sammen settogskutt.no og Hjorteviltregisteret. Det vil si at jeger nå skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login med sitt jegernummer og fødselsdato. Registrerer du data på telefonen, anbefaler vi deg å bruke appen Sett og skutt (tilgjengelig for Android).

Fallviltappen er nå i drift igjen. Tilgjengelig for Android og iOS.
En hjort
Foto: Egill J. Danielsen