Jaktåret 2021/2022

Hjorteviltregisteret
Nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter

Ny versjon av Hjorteviltregisteret er nå lansert. Det er foreløpig en begrenset del av registeret som er operativ, men det oppdateres fortløpende med nye funksjoner.

Fylke- og kommunesammenslåing

Hjorteviltregisteret har oppdatert til ny kommune- og fylkesstruktur. Har du spørsmål om hva som har skjedd for din kommune ta kontakt med support på epost support@naturdata.no.

En hjort
Foto: Egill J. Danielsen