Jaktåret 2020/2021

Hjorteviltregisteret
Nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter

Ny versjon av Hjorteviltregisteret er nå lansert. Det er foreløpig en begrenset del av registeret som er operativ, men det oppdateres fortløpende med nye funksjoner.

Fylke- og kommunesammenslåing

Hjorteviltregisteret har oppdatert til ny kommune- og fylkesstruktur. Har du spørsmål om hva som har skjedd for din kommune ta kontakt med support på epost support@naturdata.no.

Innsyn og historiske data

Den gamle innsynsløsningen av Hjorteviltregisteret finner du på adressen gammel.hjorteviltregisteret.no. Innsynet er åpent for alle. Du får en advarsel når du går inn på siden, men den er trygg å besøke.

En hjort
Foto: Egill J. Danielsen