Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 3007 5098
Påkjørt av tog 218 587
Sykdom og skade 433 1667
Felt av sikkerhetshensyn 28 61
Felt som skadedyr 4 51
Felt ulovlig 8 6
Andre årsaker 267 1350
TOTALT 3965 8820
Art/År 2023 2024
Elg 938 2151
Hjort 441 1018
Villrein 0 16
Rådyr 2497 5205
Villsvin 2 1
Havørn 9 16
Kongeørn 2 4
Oter 24 68
Grevling 7 227
Rødrev 32 94
Hjortedyr - ikke artsbestemt 13 20
TOTALT 3965 8820
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 456 876
Avlivet på stedet 735 1768
Dødt på stedet 1062 3260
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 949 1555
Funnet død etter ettersøk 92 153
Observert – antatt uskadd 585 1041
Ukjent utfall 86 167
TOTALT 3965 8820
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 29 51
Bittsår/rovdyrdrept 18 64
Bløtvevskader/blødning/knusning 14 54
Brudd på knokler 165 474
Diaré 44 125
Drukning 1 18
Fast i gjerde el. 12 58
Håravfall 2 29
Ingen funn (kadaver undersøkt) 7 33
Misdannelse 1 10
Råttent kadaver (diagnose umulig) 6 56
Skuddsår 13 6
Sult/avmagring 49 399
Svulster 3 3
Øyesykdom 1 11
Ikke undersøkt 99 390
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2736 0 2736
Februar 2192 0 2192
Mars 1522 0 1522
April 1523 0 1523
Mai 847 0 847
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 0 0 0
September 0 0 0
Oktober 0 0 0
November 1352 1352 0
Desember 2613 2613 0
TOTALT 3965 8820
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 339 90 249
01 - 02 295 87 208
02 - 03 189 64 125
03 - 04 194 56 138
04 - 05 210 54 156
05 - 06 292 88 204
06 - 07 478 145 333
07 - 08 702 235 467
08 - 09 545 212 333
09 - 10 396 133 263
10 - 11 365 118 247
11 - 12 309 78 231
12 - 13 324 86 238
13 - 14 338 88 250
14 - 15 291 97 194
15 - 16 374 114 260
16 - 17 631 279 352
17 - 18 762 345 417
18 - 19 829 291 538
19 - 20 652 206 446
20 - 21 617 190 427
21 - 22 699 211 488
22 - 23 618 146 472
23 - 24 499 147 352
Ukjent tid 1837 405 1432
TOTALT 3965 8820
Område/År 2023 2024
03 Oslo 27 92
11 Rogaland 109 205
15 Møre og Romsdal 262 587
18 Nordland 306 543
31 Østfold 274 575
32 Akershus 379 841
33 Buskerud 275 494
34 Innlandet 912 1804
39 Vestfold 163 462
40 Telemark 198 369
42 Agder 179 672
46 Vestland 192 600
50 Trøndelag 601 1313
55 Troms 64 202
56 Finnmark 24 61
TOTALT 3965 8820