Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 7336 1976
Påkjørt av tog 331 359
Sykdom og skade 1441 648
Felt av sikkerhetshensyn 107 40
Felt som skadedyr 35 19
Felt ulovlig 23 1
Andre årsaker 1006 488
TOTALT 10279 3531
Art/År 2023 2024
Elg 2305 1159
Hjort 1280 329
Villrein 49 3
Rådyr 6167 1974
Villsvin 2 0
Havørn 14 8
Kongeørn 6 2
Oter 62 22
Grevling 210 4
Rødrev 149 25
Hjortedyr - ikke artsbestemt 35 5
TOTALT 10279 3531
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 1077 357
Avlivet på stedet 2146 732
Dødt på stedet 3201 1171
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2216 652
Funnet død etter ettersøk 285 46
Observert – antatt uskadd 1126 512
Ukjent utfall 228 61
TOTALT 10279 3531
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 171 21
Bittsår/rovdyrdrept 29 39
Bløtvevskader/blødning/knusning 66 22
Brudd på knokler 443 178
Diaré 156 51
Drukning 14 4
Fast i gjerde el. 40 23
Håravfall 17 4
Ingen funn (kadaver undersøkt) 38 11
Misdannelse 20 5
Råttent kadaver (diagnose umulig) 39 12
Skuddsår 58 4
Sult/avmagring 202 167
Svulster 20 2
Øyesykdom 8 5
Ikke undersøkt 293 141
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2568 0 2568
Februar 963 0 963
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 880 880 0
September 1665 1665 0
Oktober 2688 2688 0
November 2537 2537 0
Desember 2509 2509 0
TOTALT 10279 3531
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 296 217 79
01 - 02 267 190 77
02 - 03 210 157 53
03 - 04 191 125 66
04 - 05 191 125 66
05 - 06 312 240 72
06 - 07 553 447 106
07 - 08 896 690 206
08 - 09 681 528 153
09 - 10 456 342 114
10 - 11 374 270 104
11 - 12 302 202 100
12 - 13 388 278 110
13 - 14 343 220 123
14 - 15 331 245 86
15 - 16 392 266 126
16 - 17 654 464 190
17 - 18 848 606 242
18 - 19 881 622 259
19 - 20 750 586 164
20 - 21 804 626 178
21 - 22 761 600 161
22 - 23 619 476 143
23 - 24 486 366 120
Ukjent tid 1824 1391 433
TOTALT 10279 3531
Område/År 2023 2024
03 Oslo 91 37
11 Rogaland 314 66
15 Møre og Romsdal 757 189
18 Nordland 549 254
30 Viken 2450 651
34 Innlandet 2046 872
38 Vestfold og Telemark 998 318
42 Agder 643 318
46 Vestland 652 176
50 Trøndelag 1607 490
54 Troms og Finnmark 172 160
TOTALT 10279 3531