Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 7429 2048
Påkjørt av tog 344 386
Sykdom og skade 1464 676
Felt av sikkerhetshensyn 107 41
Felt som skadedyr 35 23
Felt ulovlig 26 1
Andre årsaker 1023 506
TOTALT 10428 3681
Art/År 2023 2024
Elg 2355 1218
Hjort 1290 341
Villrein 49 3
Rådyr 6250 2052
Villsvin 2 0
Havørn 14 8
Kongeørn 6 2
Oter 62 21
Grevling 212 4
Rødrev 153 27
Hjortedyr - ikke artsbestemt 35 5
TOTALT 10428 3681
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 1094 367
Avlivet på stedet 2169 767
Dødt på stedet 3258 1235
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2249 674
Funnet død etter ettersøk 289 50
Observert – antatt uskadd 1140 524
Ukjent utfall 229 64
TOTALT 10428 3681
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 175 21
Bittsår/rovdyrdrept 30 40
Bløtvevskader/blødning/knusning 67 22
Brudd på knokler 449 189
Diaré 157 51
Drukning 15 4
Fast i gjerde el. 41 24
Håravfall 18 4
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39 12
Misdannelse 20 5
Råttent kadaver (diagnose umulig) 40 14
Skuddsår 58 4
Sult/avmagring 204 175
Svulster 20 2
Øyesykdom 8 5
Ikke undersøkt 296 145
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2662 0 2662
Februar 1019 0 1019
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 888 888 0
September 1677 1677 0
Oktober 2734 2734 0
November 2570 2570 0
Desember 2559 2559 0
TOTALT 10428 3681
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 303 220 83
01 - 02 273 192 81
02 - 03 213 159 54
03 - 04 193 127 66
04 - 05 194 129 65
05 - 06 316 241 75
06 - 07 560 451 109
07 - 08 919 700 219
08 - 09 696 538 158
09 - 10 469 349 120
10 - 11 385 275 110
11 - 12 309 204 105
12 - 13 404 289 115
13 - 14 349 222 127
14 - 15 336 248 88
15 - 16 398 269 129
16 - 17 666 469 197
17 - 18 871 618 253
18 - 19 904 630 274
19 - 20 765 594 171
20 - 21 820 638 182
21 - 22 772 606 166
22 - 23 632 480 152
23 - 24 497 370 127
Ukjent tid 1865 1410 455
TOTALT 10428 3681
Område/År 2023 2024
03 Oslo 91 37
11 Rogaland 315 66
15 Møre og Romsdal 757 191
18 Nordland 557 275
30 Viken 2491 690
34 Innlandet 2052 879
38 Vestfold og Telemark 1071 345
42 Agder 648 328
46 Vestland 659 186
50 Trøndelag 1611 516
54 Troms og Finnmark 176 168
TOTALT 10428 3681