Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 7628 2078
Påkjørt av tog 355 386
Sykdom og skade 1478 675
Felt av sikkerhetshensyn 108 38
Felt som skadedyr 35 25
Felt ulovlig 30 2
Andre årsaker 1053 524
TOTALT 10687 3728
Art/År 2023 2024
Elg 2403 1234
Hjort 1313 337
Villrein 50 3
Rådyr 6417 2086
Villsvin 2 0
Havørn 15 8
Kongeørn 6 2
Oter 64 21
Grevling 221 4
Rødrev 156 28
Hjortedyr - ikke artsbestemt 40 5
TOTALT 10687 3728
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 1121 370
Avlivet på stedet 2225 789
Dødt på stedet 3322 1243
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2298 679
Funnet død etter ettersøk 309 49
Observert – antatt uskadd 1164 532
Ukjent utfall 248 66
TOTALT 10687 3728
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 175 21
Bittsår/rovdyrdrept 30 40
Bløtvevskader/blødning/knusning 67 20
Brudd på knokler 451 186
Diaré 159 51
Drukning 15 4
Fast i gjerde el. 42 24
Håravfall 18 4
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39 12
Misdannelse 20 5
Råttent kadaver (diagnose umulig) 40 14
Skuddsår 59 4
Sult/avmagring 205 171
Svulster 20 2
Øyesykdom 8 5
Ikke undersøkt 303 151
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2756 0 2756
Februar 972 0 972
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 957 957 0
September 1709 1709 0
Oktober 2777 2777 0
November 2615 2615 0
Desember 2629 2629 0
TOTALT 10687 3728
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 324 227 97
01 - 02 286 198 88
02 - 03 219 165 54
03 - 04 199 129 70
04 - 05 191 131 60
05 - 06 318 247 71
06 - 07 566 458 108
07 - 08 926 718 208
08 - 09 705 544 161
09 - 10 476 352 124
10 - 11 395 282 113
11 - 12 312 210 102
12 - 13 413 297 116
13 - 14 356 227 129
14 - 15 344 254 90
15 - 16 404 275 129
16 - 17 669 476 193
17 - 18 890 634 256
18 - 19 915 642 273
19 - 20 775 604 171
20 - 21 835 653 182
21 - 22 787 621 166
22 - 23 641 491 150
23 - 24 505 379 126
Ukjent tid 1964 1473 491
TOTALT 10687 3728
Område/År 2023 2024
03 Oslo 92 37
11 Rogaland 316 67
15 Møre og Romsdal 845 206
18 Nordland 571 279
31 Østfold 869 183
32 Akershus 1094 339
33 Buskerud 602 233
34 Innlandet 2071 857
39 Vestfold 497 203
40 Telemark 581 134
42 Agder 668 326
46 Vestland 659 184
50 Trøndelag 1645 512
55 Troms 127 135
56 Finnmark 50 33
TOTALT 10687 3728