Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023 2024
Påkjørt av motorkjøretøy 7379 1923
Påkjørt av tog 333 350
Sykdom og skade 1444 632
Felt av sikkerhetshensyn 108 36
Felt som skadedyr 36 19
Felt ulovlig 24 1
Andre årsaker 1013 482
TOTALT 10337 3443
Art/År 2023 2024
Elg 2315 1125
Hjort 1282 316
Villrein 49 3
Rådyr 6203 1933
Villsvin 2 0
Havørn 14 8
Kongeørn 6 2
Oter 62 22
Grevling 219 4
Rødrev 150 25
Hjortedyr - ikke artsbestemt 35 5
TOTALT 10337 3443
Utfall/År 2023 2024
Avlivet etter ettersøk 1081 343
Avlivet på stedet 2161 716
Dødt på stedet 3221 1152
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2227 632
Funnet død etter ettersøk 286 43
Observert – antatt uskadd 1130 497
Ukjent utfall 231 60
TOTALT 10337 3443
Sykdom og skade/År 2023 2024
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 171 21
Bittsår/rovdyrdrept 29 39
Bløtvevskader/blødning/knusning 66 20
Brudd på knokler 443 174
Diaré 157 50
Drukning 14 4
Fast i gjerde el. 40 23
Håravfall 17 4
Ingen funn (kadaver undersøkt) 38 11
Misdannelse 20 5
Råttent kadaver (diagnose umulig) 39 12
Skuddsår 59 4
Sult/avmagring 203 161
Svulster 20 2
Øyesykdom 8 5
Ikke undersøkt 294 138
Måned/År Totalt 2023 2024
Januar 2568 0 2568
Februar 875 0 875
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
August 938 938 0
September 1665 1665 0
Oktober 2688 2688 0
November 2537 2537 0
Desember 2509 2509 0
TOTALT 10337 3443
Time/År Totalt 2023 2024
00 - 01 297 219 78
01 - 02 270 194 76
02 - 03 211 159 52
03 - 04 190 125 65
04 - 05 186 125 61
05 - 06 308 240 68
06 - 07 553 451 102
07 - 08 887 694 193
08 - 09 681 529 152
09 - 10 456 342 114
10 - 11 377 275 102
11 - 12 299 204 95
12 - 13 392 282 110
13 - 14 343 220 123
14 - 15 332 247 85
15 - 16 393 270 123
16 - 17 648 466 182
17 - 18 845 608 237
18 - 19 876 624 252
19 - 20 746 586 160
20 - 21 803 628 175
21 - 22 760 604 156
22 - 23 618 479 139
23 - 24 485 368 117
Ukjent tid 1824 1398 426
TOTALT 10337 3443
Område/År 2023 2024
03 Oslo 92 37
11 Rogaland 314 65
15 Møre og Romsdal 761 183
18 Nordland 555 247
30 Viken 2468 644
34 Innlandet 2058 844
38 Vestfold og Telemark 1003 310
42 Agder 649 312
46 Vestland 652 171
50 Trøndelag 1613 473
54 Troms og Finnmark 172 157
TOTALT 10337 3443