Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 8160
Påkjørt av tog 240
Sykdom og skade 1696
Felt av sikkerhetshensyn 127
Felt som skadedyr 55
Felt ulovlig 23
Andre årsaker 1492
TOTALT 11793
Art/År 2023
Elg 2243
Hjort 1245
Villrein 63
Rådyr 7367
Villsvin 0
Havørn 14
Kongeørn 6
Oter 62
Grevling 491
Rødrev 239
Hjortedyr - ikke artsbestemt 63
TOTALT 11793
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1172
Avlivet på stedet 2467
Dødt på stedet 4110
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2369
Funnet død etter ettersøk 374
Observert – antatt uskadd 1027
Ukjent utfall 274
TOTALT 11793
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 182
Bittsår/rovdyrdrept 27
Bløtvevskader/blødning/knusning 81
Brudd på knokler 474
Diaré 147
Drukning 25
Fast i gjerde el. 54
Håravfall 27
Ingen funn (kadaver undersøkt) 43
Misdannelse 28
Råttent kadaver (diagnose umulig) 83
Skuddsår 48
Sult/avmagring 218
Svulster 27
Øyesykdom 13
Ikke undersøkt 359
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 0 0
April 0 0
Mai 758 758
Juni 1631 1631
Juli 1623 1623
August 1533 1533
September 1699 1699
Oktober 2759 2759
November 1790 1790
Desember 0 0
TOTALT 11793
Time/År Totalt 2023
00 - 01 404 404
01 - 02 302 302
02 - 03 245 245
03 - 04 229 229
04 - 05 192 192
05 - 06 274 274
06 - 07 469 469
07 - 08 692 692
08 - 09 506 506
09 - 10 366 366
10 - 11 307 307
11 - 12 283 283
12 - 13 348 348
13 - 14 285 285
14 - 15 299 299
15 - 16 321 321
16 - 17 351 351
17 - 18 463 463
18 - 19 525 525
19 - 20 544 544
20 - 21 647 647
21 - 22 653 653
22 - 23 629 629
23 - 24 625 625
Ukjent tid 1834 1834
TOTALT 11793
Område/År 2023
03 Oslo 146
11 Rogaland 359
15 Møre og Romsdal 932
18 Nordland 402
31 Østfold 1132
32 Akershus 1350
33 Buskerud 633
34 Innlandet 2037
39 Vestfold 666
40 Telemark 644
42 Agder 928
46 Vestland 702
50 Trøndelag 1722
55 Troms 98
56 Finnmark 42
TOTALT 11793