Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 7983
Påkjørt av tog 230
Sykdom og skade 1662
Felt av sikkerhetshensyn 127
Felt som skadedyr 55
Felt ulovlig 17
Andre årsaker 1467
TOTALT 11541
Art/År 2023
Elg 2183
Hjort 1215
Villrein 62
Rådyr 7220
Villsvin 0
Havørn 14
Kongeørn 6
Oter 62
Grevling 487
Rødrev 232
Hjortedyr - ikke artsbestemt 60
TOTALT 11541
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1151
Avlivet på stedet 2412
Dødt på stedet 4024
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2318
Funnet død etter ettersøk 361
Observert – antatt uskadd 1009
Ukjent utfall 266
TOTALT 11541
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 178
Bittsår/rovdyrdrept 26
Bløtvevskader/blødning/knusning 80
Brudd på knokler 463
Diaré 147
Drukning 24
Fast i gjerde el. 52
Håravfall 26
Ingen funn (kadaver undersøkt) 41
Misdannelse 28
Råttent kadaver (diagnose umulig) 81
Skuddsår 48
Sult/avmagring 215
Svulster 27
Øyesykdom 13
Ikke undersøkt 354
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 0 0
April 0 0
Mai 743 743
Juni 1604 1604
Juli 1594 1594
August 1501 1501
September 1665 1665
Oktober 2688 2688
November 1746 1746
Desember 0 0
TOTALT 11541
Time/År Totalt 2023
00 - 01 393 393
01 - 02 299 299
02 - 03 237 237
03 - 04 223 223
04 - 05 188 188
05 - 06 265 265
06 - 07 461 461
07 - 08 674 674
08 - 09 494 494
09 - 10 360 360
10 - 11 300 300
11 - 12 277 277
12 - 13 336 336
13 - 14 281 281
14 - 15 295 295
15 - 16 320 320
16 - 17 344 344
17 - 18 458 458
18 - 19 515 515
19 - 20 532 532
20 - 21 636 636
21 - 22 643 643
22 - 23 619 619
23 - 24 616 616
Ukjent tid 1775 1775
TOTALT 11541
Område/År 2023
03 Oslo 146
11 Rogaland 354
15 Møre og Romsdal 877
18 Nordland 397
30 Viken 3054
34 Innlandet 2028
38 Vestfold og Telemark 1241
42 Agder 921
46 Vestland 696
50 Trøndelag 1692
54 Troms og Finnmark 135
TOTALT 11541