Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 6919
Påkjørt av tog 240
Sykdom og skade 1897
Felt av sikkerhetshensyn 109
Felt som skadedyr 69
Felt ulovlig 10
Andre årsaker 1871
TOTALT 11115
Art/År 2023
Elg 1775
Hjort 1184
Villrein 77
Rådyr 7164
Villsvin 0
Havørn 21
Kongeørn 6
Oter 55
Grevling 573
Rødrev 201
Hjortedyr - ikke artsbestemt 59
TOTALT 11115
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1123
Avlivet på stedet 2271
Dødt på stedet 4331
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1950
Funnet død etter ettersøk 289
Observert – antatt uskadd 924
Ukjent utfall 227
TOTALT 11115
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 112
Bittsår/rovdyrdrept 41
Bløtvevskader/blødning/knusning 64
Brudd på knokler 466
Diaré 153
Drukning 25
Fast i gjerde el. 66
Håravfall 41
Ingen funn (kadaver undersøkt) 52
Misdannelse 21
Råttent kadaver (diagnose umulig) 90
Skuddsår 25
Sult/avmagring 406
Svulster 18
Øyesykdom 17
Ikke undersøkt 431
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 1094 1094
April 2091 2091
Mai 2159 2159
Juni 1631 1631
Juli 1623 1623
August 1533 1533
September 984 984
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
TOTALT 11115
Time/År Totalt 2023
00 - 01 432 432
01 - 02 334 334
02 - 03 243 243
03 - 04 266 266
04 - 05 223 223
05 - 06 269 269
06 - 07 379 379
07 - 08 405 405
08 - 09 344 344
09 - 10 316 316
10 - 11 313 313
11 - 12 315 315
12 - 13 320 320
13 - 14 269 269
14 - 15 280 280
15 - 16 315 315
16 - 17 285 285
17 - 18 296 296
18 - 19 358 358
19 - 20 350 350
20 - 21 533 533
21 - 22 672 672
22 - 23 761 761
23 - 24 723 723
Ukjent tid 2114 2114
TOTALT 11115
Område/År 2023
03 Oslo 137
11 Rogaland 310
15 Møre og Romsdal 959
18 Nordland 409
31 Østfold 1036
32 Akershus 1296
33 Buskerud 635
34 Innlandet 1872
39 Vestfold 599
40 Telemark 605
42 Agder 900
46 Vestland 604
50 Trøndelag 1630
55 Troms 91
56 Finnmark 32
TOTALT 11115