Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 6355
Påkjørt av tog 220
Sykdom og skade 1788
Felt av sikkerhetshensyn 96
Felt som skadedyr 56
Felt ulovlig 7
Andre årsaker 1813
TOTALT 10335
Art/År 2023
Elg 1621
Hjort 1113
Villrein 73
Rådyr 6704
Villsvin 0
Havørn 21
Kongeørn 5
Oter 51
Grevling 506
Rødrev 188
Hjortedyr - ikke artsbestemt 53
TOTALT 10335
Utfall/År 2023
Avlivet etter ettersøk 1052
Avlivet på stedet 2069
Dødt på stedet 4054
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1817
Funnet død etter ettersøk 271
Observert – antatt uskadd 862
Ukjent utfall 210
TOTALT 10335
Sykdom og skade/År 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 104
Bittsår/rovdyrdrept 38
Bløtvevskader/blødning/knusning 57
Brudd på knokler 437
Diaré 148
Drukning 23
Fast i gjerde el. 63
Håravfall 41
Ingen funn (kadaver undersøkt) 50
Misdannelse 20
Råttent kadaver (diagnose umulig) 84
Skuddsår 22
Sult/avmagring 384
Svulster 18
Øyesykdom 15
Ikke undersøkt 411
Måned/År Totalt 2023
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 1071 1071
April 2019 2019
Mai 2040 2040
Juni 1520 1520
Juli 1490 1490
August 1362 1362
September 833 833
Oktober 0 0
November 0 0
Desember 0 0
TOTALT 10335
Time/År Totalt 2023
00 - 01 397 397
01 - 02 304 304
02 - 03 232 232
03 - 04 251 251
04 - 05 213 213
05 - 06 247 247
06 - 07 355 355
07 - 08 364 364
08 - 09 321 321
09 - 10 297 297
10 - 11 286 286
11 - 12 298 298
12 - 13 298 298
13 - 14 256 256
14 - 15 267 267
15 - 16 293 293
16 - 17 272 272
17 - 18 285 285
18 - 19 337 337
19 - 20 328 328
20 - 21 502 502
21 - 22 625 625
22 - 23 726 726
23 - 24 684 684
Ukjent tid 1897 1897
TOTALT 10335
Område/År 2023
03 Oslo 136
11 Rogaland 274
15 Møre og Romsdal 870
18 Nordland 388
30 Viken 2693
34 Innlandet 1763
38 Vestfold og Telemark 1143
42 Agder 836
46 Vestland 563
50 Trøndelag 1559
54 Troms og Finnmark 110
TOTALT 10335