Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2022/2023

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 7333 1176
Påkjørt av tog 265 203
Sykdom og skade 1363 310
Felt av sikkerhetshensyn 52 10
Felt som skadedyr 42 3
Felt ulovlig 20 1
Andre årsaker 1141 241
TOTALT 10216 1944
Art/År 2022 2023
Elg 2385 709
Hjort 1173 165
Villrein 53 4
Rådyr 6067 1027
Villsvin 2 0
Havørn 24 5
Kongeørn 5 4
Oter 77 12
Grevling 252 1
Rødrev 154 12
Hjortedyr - ikke artsbestemt 24 5
TOTALT 10216 1944
Utfall/År 2022 2023
Avlivet etter ettersøk 1042 228
Avlivet på stedet 2145 418
Dødt på stedet 3279 623
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2167 352
Funnet død etter ettersøk 308 28
Observert – antatt uskadd 1069 257
Ukjent utfall 206 38
TOTALT 10216 1944
Sykdom og skade/År 2022 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 134 10
Bittsår/rovdyrdrept 25 18
Bløtvevskader/blødning/knusning 95 15
Brudd på knokler 445 115
Diaré 120 24
Drukning 9 1
Fast i gjerde el. 45 16
Håravfall 18 6
Ingen funn (kadaver undersøkt) 37 8
Misdannelse 13 3
Råttent kadaver (diagnose umulig) 39 3
Skuddsår 61 1
Sult/avmagring 197 68
Svulster 26 0
Øyesykdom 7 1
Ikke undersøkt 223 60
Måned/År Totalt 2022 2023
Januar 1944 0 1944
Februar 0 0 0
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 326 326 0
August 1404 1404 0
September 1712 1712 0
Oktober 2296 2296 0
November 2061 2061 0
Desember 2417 2417 0
TOTALT 10216 1944
Time/År Totalt 2022 2023
00 - 01 328 287 41
01 - 02 247 215 32
02 - 03 165 129 36
03 - 04 141 110 31
04 - 05 152 134 18
05 - 06 266 229 37
06 - 07 499 428 71
07 - 08 732 639 93
08 - 09 585 483 102
09 - 10 378 308 70
10 - 11 344 284 60
11 - 12 277 218 59
12 - 13 329 264 65
13 - 14 282 228 54
14 - 15 314 258 56
15 - 16 352 298 54
16 - 17 580 469 111
17 - 18 705 543 162
18 - 19 688 525 163
19 - 20 672 570 102
20 - 21 673 588 85
21 - 22 691 601 90
22 - 23 611 536 75
23 - 24 422 372 50
Ukjent tid 1727 1500 227
TOTALT 10216 1944
Område/År 2022 2023
03 Oslo 54 7
11 Rogaland 267 32
15 Møre og Romsdal 721 104
18 Nordland 577 194
30 Viken 2611 463
34 Innlandet 1784 441
38 Vestfold og Telemark 1059 223
42 Agder 597 69
46 Vestland 606 66
50 Trøndelag 1773 286
54 Troms og Finnmark 167 59
TOTALT 10216 1944