Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2023/2024

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2022 2023
Påkjørt av motorkjøretøy 7762 1387
Påkjørt av tog 272 245
Sykdom og skade 1457 372
Felt av sikkerhetshensyn 53 10
Felt som skadedyr 45 3
Felt ulovlig 24 2
Andre årsaker 1216 290
TOTALT 10829 2309
Art/År 2022 2023
Elg 2519 844
Hjort 1258 183
Villrein 55 4
Rådyr 6418 1229
Villsvin 2 0
Havørn 25 7
Kongeørn 5 5
Oter 85 14
Grevling 273 2
Rødrev 165 15
Hjortedyr - ikke artsbestemt 24 6
TOTALT 10829 2309
Utfall/År 2022 2023
Avlivet etter ettersøk 1094 258
Avlivet på stedet 2273 483
Dødt på stedet 3489 759
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 2288 425
Funnet død etter ettersøk 328 34
Observert – antatt uskadd 1135 305
Ukjent utfall 222 45
TOTALT 10829 2309
Sykdom og skade/År 2022 2023
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 144 14
Bittsår/rovdyrdrept 27 21
Bløtvevskader/blødning/knusning 99 18
Brudd på knokler 467 130
Diaré 122 25
Drukning 11 1
Fast i gjerde el. 49 17
Håravfall 18 6
Ingen funn (kadaver undersøkt) 39 8
Misdannelse 15 4
Råttent kadaver (diagnose umulig) 39 5
Skuddsår 62 2
Sult/avmagring 209 82
Svulster 26 0
Øyesykdom 7 2
Ikke undersøkt 251 74
Måned/År Totalt 2022 2023
Januar 2309 0 2309
Februar 0 0 0
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 357 357 0
August 1469 1469 0
September 1789 1789 0
Oktober 2459 2459 0
November 2188 2188 0
Desember 2567 2567 0
TOTALT 10829 2309
Time/År Totalt 2022 2023
00 - 01 350 302 48
01 - 02 260 222 38
02 - 03 179 139 40
03 - 04 153 113 40
04 - 05 160 141 19
05 - 06 284 236 48
06 - 07 534 449 85
07 - 08 790 675 115
08 - 09 633 511 122
09 - 10 417 326 91
10 - 11 377 308 69
11 - 12 297 230 67
12 - 13 368 283 85
13 - 14 305 242 63
14 - 15 341 274 67
15 - 16 372 311 61
16 - 17 611 489 122
17 - 18 755 572 183
18 - 19 729 547 182
19 - 20 703 588 115
20 - 21 712 619 93
21 - 22 731 627 104
22 - 23 651 567 84
23 - 24 449 390 59
Ukjent tid 1977 1668 309
TOTALT 10829 2309
Område/År 2022 2023
03 Oslo 69 10
11 Rogaland 295 42
15 Møre og Romsdal 810 130
18 Nordland 593 221
30 Viken 2741 580
34 Innlandet 1875 511
38 Vestfold og Telemark 1130 266
42 Agder 656 75
46 Vestland 651 73
50 Trøndelag 1819 329
54 Troms og Finnmark 190 72
TOTALT 10829 2309