Jaktåret 2020/2021

Fallvilt

Fallvilt fordelt på:

Art/År 2020 2021
Hjort 1237 64
Elg 2033 149
Villrein 57 3
Rådyr 4944 441
Villsvin 9 0
Havørn 18 0
Kongeørn 1 0
Grevling 190 0
Rev 132 1
Hjortedyr - ikke artsbestemt 7 0
Oter 82 2
TOTALT 8710 660
Utfall/År 2020 2021
Avlivet etter ettersøk 847 82
Avlivet på stedet 1793 134
Dødt på stedet 3109 195
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1703 149
Funnet død etter ettersøk 276 9
Observert – antatt uskadd 835 81
Ukjent utfall 147 10
TOTALT 8710 660
Sykdom og skade/År 2020 2021
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 166 3
Bittsår/rovdyrdrept 13 5
Bløtvevskader/blødning/knusning 97 2
Brudd på knokler 338 25
Diaré 55 5
Drukning 17 1
Fast i gjerde el. 28 1
Håravfall 16 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 43 0
Misdannelse 14 1
Råttent kadaver (diagnose umulig) 60 2
Skuddsår 46 0
Sult/avmagring 159 15
Svulster 15 2
Øyesykdom 18 1
Ikke undersøkt 106 8
Måned/År Totalt 2020 2021
Januar 660 0 660
Februar 0 0 0
Mars 0 0 0
April 0 0 0
Mai 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 759 759 0
August 1195 1195 0
September 1601 1601 0
Oktober 2204 2204 0
November 1671 1671 0
Desember 1280 1280 0
TOTALT 8710 660
Time/År Totalt 2020 2021
00 - 01 211 192 19
01 - 02 137 131 6
02 - 03 110 103 7
03 - 04 104 97 7
04 - 05 108 97 11
05 - 06 168 156 12
06 - 07 376 353 23
07 - 08 593 554 39
08 - 09 442 406 36
09 - 10 312 291 21
10 - 11 266 254 12
11 - 12 246 235 11
12 - 13 272 245 27
13 - 14 228 209 19
14 - 15 254 232 22
15 - 16 243 224 19
16 - 17 397 356 41
17 - 18 514 454 60
18 - 19 467 416 51
19 - 20 498 458 40
20 - 21 509 477 32
21 - 22 537 504 33
22 - 23 454 423 31
23 - 24 384 367 17
Ukjent tid 1540 1476 64
TOTALT 8710 660
Område/År 2020 2021
03 Oslo 18 0
18 Nordland 412 15
11 Rogaland 174 6
30 Viken 1991 209
34 Innlandet 1688 178
15 Møre og Romsdal 670 37
38 Vestfold og Telemark 896 82
42 Agder 586 36
46 Vestland 719 26
50 Trøndelag 1461 69
54 Troms og Finnmark 95 2
TOTALT 8710 660