Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Husk å ta CWD-prøve av fallvilt

Selvdødd bukk som har ligget en stund før det er tatt CWD-prøve. Fotograf Eleanor Mead

Fortsatt er det stort fokus på chronic wasting disease (CWD), og bekjempelse mot spredning av sykdommen. Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sykdommen ble i 2016 også påvist hos tre villrein og to elger i Norge. Vi minner derfor om viktigheten av at alle fallvilt (dyr som dør utenom ordinær jakt) av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for CWD, som et ledd i den nasjonale kartleggingen.

Les mer om CWD

I Hjorteviltregisteret kan du se resultatet av innsendte CWD-prøver

Endring av sett hjort registrering

Fra og med jakta 2016 er sumregistrering av sett hjort fjernet. I rapporten Sett elg- og sett hjort overvåkningen: Styrker og forbedringspotesnial fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), kom det fram at oppdagbarheten av sett hjort på innmark og utmark var svært forskjellig. Blant annet observeres det i gjennomsnitt fem ganger så mange hjort per time jaktet på innmark som på utmark. For at sett hjort skal ha en verdi for forvaltninga bør derfor sett hjort skilles på innmarksjakt og utmarksjakt.

Les mer om fjerning av sumregistrering

Les NINA rapporten her

Rapportering etter jakta 2016

Jakta 2016 er er ferdig. Husk å lever inn sett elg, sett hjort, slaktevekter og fellingsrapporter.

Se jaktstatistikk for elg her

Se jaktstatistikk for hjort her

Se jaktstatistikk for villrein her

Rapporter jaktstatistikk til SSB

Husk at valdansvarlig representant skal levere underskrevet fellingsrapport til kommunen 14 dager etter jaktas slutt jamfør § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Underskrevet fellingsrapport skal leveres selv om jaktlaget registrerer sett elg og sett hjort skjema. Kommunen skal videre rapportere dette til SSB 30 dager etter endt jakt.

Les mer om levering av fellingsrapport.

 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer