Hjorteviltregisteret vil være utilgjengelig i en periode 19.10.2017 mellom kl. 16:00 og 20:00 grunnet vedlikehold.

Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Bestilling av merkelapper

Selvdødd bukk som har ligget en stund før det er tatt CWD-prøve. Fotograf Eleanor Mead

De nye merkelappene har en strekkode som kobler sammen jeger og dyr. Det er en felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr. Merkelappen kan benyttes både til jakt og fallvilt. Merkelappene brukes til merking av kjever, skrantesjuke-prøver og annet materiale som samles inn. Merkelapper kan bestilles på support@naturdata.no. Husk å noter antall og postadressen du ønsker merkelappene sendt til. For 2017 kan også merkelappene brukes for rådyr og fallvilt. 

Les mer om bestilling av merkelapper

 

Registrer CWD-prøve av felte dyr

I høst er det mulig også for rådyrjegere og villreinjegere å registrere felte dyr digitalt på settogskutt.no. I tilegg er det mulig å registrere om det er sendt inn skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein. Prøvene skal merkes med egne merkelapper som har en strekkode. Når strekkoden er registrert på settogskutt.no kan jeger finne igjen prøvesvar på helsefanen i Hjorteviltregisteret.

Husk å ta CWD-prøve av fallvilt

Det er stort fokus på skrantesjuken (CWD), og bekjempelse mot spredning av sykdommen. Skrantesjuke er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sykdommen ble i 2016 også påvist hos tre villrein og to elger i Norge. Vi minner derfor om viktigheten av at alle fallvilt (dyr som dør utenom ordinær jakt) av hjortevilt som er ett år eller eldre skal testes for sykdommen, som et ledd i den nasjonale kartleggingen.

Les mer om skrantesjuke

I Hjorteviltregisteret kan du se resultatet av innsendte CWD-prøver

Ny beverforskrift

En ny forskrift om forvaltning av bever trådte i kraft den 15. mai 2017.

Krav til fellingstillatelse og opprettelse av vald for å jakte bever, faller bort. Kommuner som åpner for jakt skal fastsette et mål for bærekraftig forvaltning av bever.
Kommunen kan deretter åpne for jakt i hele eller deler av kommunen i et bestemt tidsrom, innenfor den jakttiden som er fastsatt av Miljødirektoratet.
Bevermodulen i Hjorteviltregisteret stenges ca 15.september 2017. Alle som ønsker å ta vare på historiske beverdata kan laste de ned fra Hjorteviltregisteret innen denne dataoen.
Ingen data vil bli slettet, men de vil ikke etter denne datoen bli synlige i Hjorteviltregisteret. Les mer om den nye beverforskriften på Miljøkommune.no.

 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer