Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Rapporter jaktstatistikk til SSB

Husk at valdansvarlig representant skal levere underskrevet fellingsrapport til kommunen 14 dager etter jaktas slutt jamfør § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. Underskrevet fellingsrapport skal leveres selv om jaktlaget registrerer sett elg og sett hjort skjema. Kommunen skal videre rapportere dette til SSB 30 dager etter endt jakt.

Les mer om levering av fellingsrapport.

Helsemodul

I høst har mange jegere levert inn prøver av dyr som blir felt under jakt, eller fallvilt for kartlegging av sykdommen Chronic wasting disease (CWD), en prionsykdom som rammer hjortedyr (elg, hjort, rådyr, villrein og tamrein). På fanen Helse finner du svar og statistikk på prøver som er tatt. Du trenger ikke brukertilgang for å se på svar av analysene.

Les mer om CWD

Info fra Veterinærinstituttet.

Fellingsavgift

For elg, hjort og villrein skal det betales fellingsavgift etter endt jakt. For elg og hjort kan kommunen vedta en lavere fellingsavgift en statens maksimumssatser. I Hjorteviltregisteret kan viltansvarlig i kommuen enkelt hente ut fellingsavgiftsgrunnlag til bruk ved fakturering. Når fellingsrapportene er registrert, kan kommunen hete ut "fellingsavgiftgrunnlag" under fanen "områder".

Les mer om fellingsavgift

Fallvilt 2015/2016

Fristen for rapportering av fallvilt til SSB var 31. mars, og 320 kommuer har så langt rapportert. Det er kun dyr som registrers som drept som rapporteres til SSB. I Hjoreviltregisteret registeres også dyr som ikke er registrert som drept. Dette er viktig informasjon blant annet i forhold til påkjørsler.

 

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Veiledning til innsynsløsningen for fallvilt

Hvordan føre sett elg- og sett hjort skjema

Sett elg skjema

Sett hjort skjema

Settogskutt.no

Fallviltskjema

Slaktevektskjema elg

Slaktevektskjema hjort 

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald bokmål og nynorsk

Søknad om godkjenning/endring av bestandsplanområde bokmål og nynorsk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer