Jaktåret 2021/2022

Statistikk

Søk i statistikk for Villrein (endre) > Jaktmateriale (endre) > Gjennomsnittlig slaktevekt
Villrein

Gjennomsnittlig slaktevekt

Mest brukt statistikk