Jaktåret 2020/2021

Fallvilt

Fallvilt fordelt på:

Last ned Excel-fil
Art/År 2020
Hjort 1216
Villrein 59
Kongeørn 1
Oter 74
Grevling 249
Elg 2035
Rådyr 4917
Rev 134
Villsvin 9
Havørn 22
Hjortedyr - ikke artsbestemt 6
TOTALT 8722
Utfall/År 2020
Avlivet etter ettersøk 838
Avlivet på stedet 1737
Dødt på stedet 3309
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 1669
Funnet død etter ettersøk 260
Observert – antatt uskadd 762
Ukjent utfall 147
TOTALT 8722
Sykdom og skade/År 2020
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 160
Bittsår/rovdyrdrept 14
Bløtvevskader/blødning/knusning 92
Brudd på knokler 347
Diaré 41
Drukning 39
Fast i gjerde el. 33
Håravfall 23
Ingen funn (kadaver undersøkt) 37
Misdannelse 17
Råttent kadaver (diagnose umulig) 70
Skuddsår 38
Sult/avmagring 154
Svulster 20
Øyesykdom 19
Ikke undersøkt 109
Måned/År Totalt 2020
Januar 0 0
Februar 0 0
Mars 0 0
April 0 0
Mai 0 0
Juni 1057 1057
Juli 1297 1297
August 1152 1152
September 1534 1534
Oktober 2058 2058
November 1506 1506
Desember 118 118
TOTALT 8722
Time/År Totalt 2020
00 - 01 258 258
01 - 02 185 185
02 - 03 151 151
03 - 04 126 126
04 - 05 119 119
05 - 06 159 159
06 - 07 349 349
07 - 08 540 540
08 - 09 388 388
09 - 10 288 288
10 - 11 237 237
11 - 12 229 229
12 - 13 247 247
13 - 14 220 220
14 - 15 220 220
15 - 16 213 213
16 - 17 303 303
17 - 18 382 382
18 - 19 363 363
19 - 20 426 426
20 - 21 457 457
21 - 22 484 484
22 - 23 445 445
23 - 24 456 456
Ukjent tid 1477 1477
TOTALT 8722
Område/År 2020
03 Oslo 22
18 Nordland 434
46 Vestland 769
11 Rogaland 166
30 Viken 1950
34 Innlandet 1641
50 Trøndelag 1462
38 Vestfold og Telemark 925
15 Møre og Romsdal 626
42 Agder 629
54 Troms og Finnmark 98
TOTALT 8722