Rådyr

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon om tildelte og felte rådyr. Kommunene kan rapportere jaktstatistikk videre til SSB via Hjorteviltregisteret. Det er ikke lagt til rette for å ta vare på data fra sett rådyr eller jaktmateriale.

Felt rådyr per 10 km2 produktivt skogareal

Kartet viser gjennomsnittlig antall felte rådyr per 10 km2 produktivt skogareal for årene 2004-2008.