Kontakt oss

Brukerstøtte kan nås ved å sende e-post til support@naturdata.no eller ved å ringe telefon 74 33 53 10.

Vi er behjelpelig med brukerstøtte og har som mål å besvare alle henvendelser i løpet av samme dag, eller påfølgende dag.

All bruk og brukerstøtte i Hjorteviltregisteret er gratis både for kommuner og privatpersoner.

Bearbeiding og tilrettelegging av data belastes med minimum kr. 750,- + MVA. Dette er minimumstaksten og innbefatter arbeid med inntil en times varighet. Arbeid ut over en time betales med kr. 750,- + MVA for hver påbegynte time.