Hjort

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon knyttet til jakt og forvaltning av hjort.

Sett kalv per kolle

Kartet viser "sett kalv per kolle" utledet fra sett hjort-registreringer i Hjorteviltregisteret for årene 2004-2008.

Sett kolle per bukk

Kartet viser "sett kolle per bukk" utledet fra sett hjort-registreringer i Hjorteviltregisteret for årene 2004-2008.

Felt hjort pr. 10 km2

Kartet viser gjennomsnittlig antall felte hjort pr. 10 km2 tellende jaktareal for årene 2004-2009. Tall for jaktåret 2008/2009 er ikke med pga fellingstatistikken ikke er publisert på kommunenivå.

Spissbukkvekt

Kartet viser gjennomsnittlig slaktevekt for spissbukker i perioden 2005-2009.