Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra hjortevilt analysert siden 2016: 23 108. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villrein: se egen tabell for villrein under. For totaltantall som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet sin hjemmeside.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 367 367
Aust-Agder 0 232 232
Buskerud 0 1060 1060
Finnmark 0 28 28
Hedmark 0 1403 1403
Hordaland 0 649 649
Møre og Romsdal 1 889 890
Nordland 0 612 612
Nord-Trøndelag 1 2503 2504
Oppland 0 1783 1783
Oslo 0 17 17
Rogaland 0 153 153
Sogn og fjordane 0 1995 1995
Sør-Trøndelag 2 3121 3123
Telemark 0 203 203
Troms 0 444 444
Vest-Agder 0 308 308
Vestfold 0 139 139
Østfold 0 378 378
SUM 4 16284 16288

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 4 4
Brattefjell Vindeggen 0 6 6
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 26 26
Forollhogna 0 221 221
Førdefjella 0 3 3
Hardangervidda 0 927 927
Knutshø 0 12 12
Lærdal Årdal 0 4 4
Nordfjella 13 1598 1611
Norefjell - Reinsjøfjell 0 110 110
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 1 1
Rondane 0 20 20
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 53 53
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 5 5
Sunnfjord 0 8 8
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 1 1
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 1 1
Våmur Roan 0 0 0
SUM 13 3003 3016