Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Prøvene er knyttet til fylke og kommune. Villrein er ikke med i denne oversikten, se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 223 223
Aust-Agder 0 122 122
Buskerud 0 239 239
Finnmark 0 11 11
Hedmark 0 770 770
Hordaland 0 323 323
Møre og Romsdal 0 148 148
Nordland 0 395 395
Nord-Trøndelag 0 671 671
Oppland 0 883 883
Oslo 0 11 11
Rogaland 0 94 94
Sogn og fjordane 0 982 982
Sør-Trøndelag 2 1332 1334
Telemark 0 110 110
Troms 0 411 411
Vest-Agder 0 185 185
Vestfold 0 103 103
Østfold 0 216 216
SUM 2 7229 7231

Villrein

Oversikt over CWD-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 0 0
Brattefjell Vindeggen 0 0 0
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 1 1
Forollhogna 0 100 100
Førdefjella 0 0 0
Hardangervidda 0 261 261
Knutshø 0 1 1
Lærdal Årdal 0 0 0
Nordfjella 3 342 345
Norefjell - Reinsjøfjell 0 3 3
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 0 0
Rondane 0 4 4
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 4 4
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 0 0
Sunnfjord 0 0 0
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 0 0
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 3 718 721