Statistikk CWD-prøver

Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. Statistikken for elg hjort og rådyr tiden ufullstendig - det jobbes med å få denne riktig. 28.08.2017.

Villrein: se egen tabell for villrein under. For totaltantall som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet sin hjemmeside.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 249 249
Aust-Agder 0 139 139
Buskerud 0 271 271
Finnmark 0 12 12
Hedmark 0 855 855
Hordaland 0 345 345
Møre og Romsdal 0 195 195
Nordland 0 419 419
Nord-Trøndelag 0 755 755
Oppland 0 942 942
Oslo 0 15 15
Rogaland 0 114 114
Sogn og fjordane 0 1059 1059
Sør-Trøndelag 2 1414 1416
Telemark 0 119 119
Troms 0 411 411
Vest-Agder 0 198 198
Vestfold 0 108 108
Østfold 0 266 266
SUM 2 7886 7888

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 3 3
Brattefjell Vindeggen 0 1 1
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 20 20
Forollhogna 0 207 207
Førdefjella 0 2 2
Hardangervidda 0 785 785
Knutshø 0 8 8
Lærdal Årdal 0 2 2
Nordfjella 6 761 767
Norefjell - Reinsjøfjell 0 77 77
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 1 1
Rondane 0 17 17
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 0 0
Setesdal Ryfylke 0 6 6
Skaulen Etnefjella 0 0 0
Snøhetta 0 5 5
Sunnfjord 0 6 6
Svartbotnen 0 0 0
Sølnkletten 0 1 1
Tolga Østfjell 0 2 2
Vest-Jotunheimen 0 0 0
Våmur Roan 0 0 0
SUM 6 1904 1910