Søk på innsendt prøve

Her kan du søke opp og finne svar på innsendte prøver. 

  • For å finne en prøve fra jakt må du oppgi kjevelappnummer og art.
  • For å finne en prøve fra fallvilt må du oppgi fallviltID eller søke opp dyret.

      

Finner du ikke svar på din prøve? 

Det er viktig at kommunen eller villreinmenda har registrert kjevelappen i Hjorteviltregisteret slik at prøvesvaret kan kobles til dyret. Savner du svar på pørve for ditt dyr, ta kontakt med lokal forvaltning for å høre om de kan registere kjevelappen. For overvåkingsområder er det NINA som registerer kjevelappen.

 

Savner du svaret på et fallvilt, kontroller at dyret korrekt er registrert av kommunen som fallvilt i Hjorteviltregisteret. CWD-svaret vil da bli importert og kunne søkes opp under.

 

Vi ser at flere registrerte fallviltprøver mangler svar. Dette er fordi det ikke finnes noen prøve som matcher hos Veterinærinstututtet, antagleig grunnet feilmerking av prøver. 

 

Hjorteviltregisteret oppdateres daglig kl. 01:30, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 og 16:30.