Helse

På Hjorteviltregisteret sine helsesider finner du nasjonal CWD-statistikk for hjortevilt. Du finner også svar på innsendte prøver fra en rekke arter, for eksempel eksakt alder og CWD-analyse. Du trenger ikke brukertilgang for å se resultater av analysene!

 

Her kan du finne informasjon om hjortevilt og skrantesyke (CWD):

Jakt og CWD: Miljødirektoratet.

Håndtering av dyr som testes for CWD: Mattilsynet.

Praktisk informasjon om innsamling av hoder via det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet: Norsk institutt for naturforskning.

Testing av fallvilt for CWD: Miljøkommune.

Fakta om sykdommen: Veterinærinstituttet.