Elg

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon knyttet til jakt og forvaltning av elg.

Sett kalv per ku

Kartet viser sett kalv per ku utledet fra sett elg-registreringer i Hjorteviltregisteret for årene 2007-2011.

Sett ku per okse

Kartet viser variasjon i sett ku per okse utledet fra sett elg-registreringer i Hjorteviltregisteret for årene 2007-2011.

Sett kalv per kalvku

Kartet viser sett kalv per kalvkuku (tvillingraten) utledet fra sett elg-registreringer i Hjorteviltregisteret for årene 2007-2011.

Andel kyr med kalv

Kartet viser andel kyr med kalv utledet fra sett elg-registreringer i Hjorteviltregisteret for årene 2007-2011.