Bever

I Hjorteviltregisteret kan du finne informasjon om tildelte og felte bever.

Bever forvaltes foreløpig etter Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever.